copyright

Copyright
Het is niet toegestaan inhoud uit deze website op enigerlei wijze openbaar te maken, te wijzigen of te kopiëren zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf.
De fotograaf behoudt zich het recht voor haar fotografisch werk te gebruiken ter promotie van haar eigen werk als fotograaf tenzij van tevoren anders schriftelijk is overeengekomen.

Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie